Om 10 år…

I dagene 26. oktober – 29. oktober 2010 har 7. og 8. klasserne på Sjælsøskolen i Birkerød arbejdet med forskellige bud på fremtiden i 2025. Inden for en række temaer har eleverne givet tre forskellige bud på en mulig fremtid:

  • Fætter Højben scenariet, et optimistisk scenarie, hvor alt det, der er godt og positivt lige nu, forstærkes.
  • Tycho Brahe scenariet, et pessimistisk scenarie, hvor alt det, der er skidt og negativt lige nu forstærkes.
  • Sort Svane scenariet, et overraskende scenarie, hvor noget helt uventet sker, som ændrer alt.

Se alle scenarierne eller udvælg enkelttemaer til højre.